Co to jest kod authinfo?

Co to jest transfer domeny?
Wrzesień 8, 2016
Jak sprawdzić kto jest właścicielem domeny w bazie WHOIS?
Wrzesień 15, 2016
Pokaż wszystkie

Co to jest kod authinfo?

Wybranie i zakup domeny są czynnościami dość prostymi, jednakże nierozerwalnie wiążą się z tym pewne kwestie, o które często pytają początkujący webmasterzy. Są to kwestie mniej lub bardziej istotne, natomiast ważnym i często zadawanym pytaniem jest co to jest kod authinfo domeny i do czego on służy. W artykule tym postaramy się udzielić Ci konkretnej odpowiedzi na to pytanie. 

Kod authinfo domeny jest unikalnym kodem generowanym dla każdej domeny potwierdzający jej własność. Authinfo jest też kodem zabezpieczającym proces transferu polskiej domeny z rozszerzeniem np. .pl, czy .com.pl pomiędzy dwoma rejestratorami. W przypadku domen globalnych jak na przykład .com, .net, .info, kod ten nosi nazwę authcode. Dysponujący tym kodem podmiot lub osoba może dokonywać dowolnych zmian w obrębie domeny, mogąc go wykorzystać np. do przeniesienia jej do innego rejestratora.

Kto wydaje kod authinfo i do czego on służy?

Kod ten jest generowany przez dotychczasowego rejestratora domeny na wniosek abonenta, który chce przenieść ją do innego rejestratora. Kod authinfo musi zostać przekazany nowemu rejestratorowi celem zapoczątkowania procesu transferu domeny (o transferze domeny przeczytasz tutaj). Można powiedzieć, że authinfo działa jak immobiliser w samochodzie, zabezpieczając abonenta domeny przed nieuprawnionym wykonaniem transferu i jest niezbędny, żeby ten transfer zrealizować.

Metoda pozyskiwania kodu authinfo jest zależna od rejestratora i tutaj niektórzy z nich dają do dyspozycji abonenta domeny narzędzia pozwalające w autonomiczny sposób generować kod authinfo i zarządzać nim. Drudzy natomiast wymagają bezpośredniego kontaktu celem uzyskania takiego kodu. W jeszcze innych przypadkach należy skontaktować się z rejestratorem bezpośrednio, aby taki kod uzyskać. W tym drugim przypadku rejestrator ma obowiązek wydać kod w ciągu 5 dni kalendarzowych od złożenia zawiadomienia o chęci jego otrzymania przez abonenta.

Bardzo ważne jest, szczególnie przy zakupie domeny w promocji dokładne sprawdzenie regulaminu, gdyż niejednokrotnie okazuje się, że rejestrator wymaga opłaty za transfer domeny nabytej w ramach promocji.

Jak szybko można otrzymać kod authinfo domeny?

Z technicznego punktu widzenia rejestrator domeny ma możliwość wygenerowania kodu niemal natychmiast. Zatem szybkość z jaką można go otrzymać jest zależna od czynników ludzkich, a wpływa na nią także konieczność zweryfikowania tożsamości osoby, która wnioskuje o wydanie kodu. Jak już wspomnieliśmy w przypadku niektórych z rejestratorów, kod authinfo domeny można wygenerować bezpośrednio w panelu administracyjnym i wówczas dysponujemy nim natychmiast. Jednakże najczęściej spotykaną metodą jest wydawanie kodu po wypełnieniu wniosku, który należy przesłać na e-mail. W tym przypadku kod otrzymamy zwrotnie na nas e-mail zgłoszony jako abonenta w systemie rejestratora, co nie trwa zwykle dłużej niż jeden dzień.

Poznaj swoje prawa jako właściciela domeny

Właściciele domen niejednokrotnie nie znają swoich praw, a niezbywalne jest prawo do transferu domeny, w związku z czym natomiast rejestrator ma obowiązek dostarczenia kodu authinfo. Znajomość tych reguł jest szczególnie ważna pod koniec ważności domeny, szczególnie w przypadku kiedy zamierzamy ją przenieść do innego rejestratora. Przeniesienie takie jest często podyktowane niższymi kosztami przedłużenia domeny, co w przypadku posiadania takich domen kilkunastu lub kilkudziesięciu jest istotne z powodów czysto ekonomicznych. Planując taki ruch, warto wcześniej zapoznać się z regulaminem i sprawdzić, czy nie czekają nas przypadkiem opłaty na tę czynność. Inna kwestia, że do ewentualnego przeniesienia domeny warto jest podejść odpowiednio wcześniej, gdyż zdarzają się przypadki, że rejestratorzy starają się opóźnić jak się tylko da wydanie kodu authinfo. Liczą na to, że zmuszeni terminem przedłużenia dokonamy tego u nich.

Regulacje NASK w kwestii kodu authinfo domeny

NASK jest polskim zarządcą domen, nadrzędnym wobec rejestratorów, którzy są jedynie pośrednikami między abonentem, a NASK. NASK stosuje regulamin, który określa prawa i obowiązki zarówno rejestratora, jak i abonenta domeny, a w tym również warunki wydawania kodu authinfo. Warunki te jasno określają, że rejestrator nie może uzależniać wydania kodu od dodatkowych czynników. Dla własnego bezpieczeństwa warto jest dopilnować podania poprawnego adresu e-mail do kontaktu między NASK a Tobą, gdyż w przypadku istotnych zmian dotyczących domeny wysyłane jest potwierdzenie ich dokonania na Twój e-mail. Rejestrator jest obowiązany przyjąć dyspozycję zmian wydaną za pośrednictwem poczty e-mail, która była używana do kontaktu z nim.

Ile czasu przed wygaśnięciem domeny można ją przetransferować?

Należy pamiętać o konieczności zainicjowanie transferu odpowiednio wcześnie, gdyż w przypadku polskich domen, gdy do końca terminu ważności domeny pozostało mniej niż 6 dni nie będzie można go przeprowadzić. W przypadku domen globalnych takich, jak .com, .net, należy zainicjować transfer najlepiej co najmniej 14 dni przed końcem ważności domeny.

W przypadku jeżeli z tych, czy innych przyczyn nie zapoczątkowaliśmy transferu, a do wygaśnięcia domeny pozostało mniej niż 6 dni można przeprowadzić tę procedurę w czasie 15-dniowego zawieszenia domeny, oczywiście po dokonaniu ustaleń z obsługą techniczną nowego rejestratora.

Cesja i sprzedaż domeny, a kod authinfo

Sprzedając domenę nie wystarczy, że nowemu właścicielowi zostanie podany kod authinfo, gdyż wyłącznie na jego podstawie nie dokona on zmiany abonenta, a jedynie będzie mógł przenieść domenę do swojego rejestratora. W tej sytuacji w bazie WhoIs będzie widniał stary abonent i nie pojawią się dane nabywcy. Sprzedając domenę, żeby w pełni przenieść prawa do niej, należy dokonać jej cesji, wypełniając specjalny formularz, który wysyłamy do swojego rejestratora i wydajemy kupującemu. Nie ma konieczności dokonywania cesji, jeżeli przenosimy tylko domenę od jednego rejestratora do drugiego, pozostając cały czas jej abonentem – do tego wystarczy kod authinfo domeny.

Podsumowanie

Staraliśmy się jak najdokładniej wytłumaczyć Ci co to jest kod authinfo domeny oraz najważniejsze kwestie z nim związane. Mamy nadzieję, że materiał ten okaże się pomocny w użytkowaniu Twojej domeny oraz ułatwi czynności związane z jej ewentualnym transferem, czy sprzedażą.

Komentarze są wyłączone.