Co to jest transfer domeny?

Najpopularniejsze rozszerzenia domen
Wrzesień 6, 2016
Co to jest kod authinfo?
Wrzesień 8, 2016
Pokaż wszystkie

Co to jest transfer domeny?

Mając zarejestrowaną domenę u dowolnego rejestratora, zawsze może się zdarzyć, że zechcemy go zmienić. Może się nam nie podobać forma obsługi, wsparcie techniczne, czy po prostu znajdziemy korzystniejszą ofertę odnowienia domeny. Wówczas rozwiązaniem naszego problemu okazuje się transfer domeny. Jednakże nie zawsze do końca wiemy jak ugryźć ten temat, jak przetransferować domenę od innego rejestratora i jakie formalności się z tym wiążą. Niejednokrotnie nawet nie wiemy od czego zacząć, dlatego też w tym artykule postaramy się odpowiedzieć na pytanie, co to jest transfer domeny i przybliżyć Ci najważniejsze zagadnienia związane z transferem domeny.

Co to jest transfer domeny?

Posiadając już zarejestrowaną domenę u jednego rejestratora, w każdej chwili możemy ją przenieść do innego i operację tą nazywamy transferem domeny. Aby go zainicjować, konieczne jest uzyskanie od obecnego rejestratora kodu authinfo ( o kodzie przeczytaj tutaj). Każdy rejestrator ma na podstawie umowy z NASK obowiązek wydania kodu authinfo jak najszybciej, najpóźniej w terminie do 5 dni.

Jak przetransferować domenę od innego rejestratora?

Po zainicjowaniu transferu w przypadku domen .pl,  na adres e-mail przypisany do domeny system przesyła prośbę o autoryzację transferu, którą należy potwierdzić. Po dokonaniu potwierdzeniu transfer domeny zostanie zrealizowany w parę godzin. W nielicznych przypadkach czas ten może się wydłużyć, jednak nie potrwa to nigdy dłużej niż 24 godziny.

Transfer domen globalnych .com, .net lub .eu jest bardziej złożonym procesem, a przede wszystkim jest płatny i wiąże się z równoczesnym odnowieniem transferowanej domeny na następny okres abonamentowy. Przebieg transferu w tym przypadku jest trochę inny, gdyż po jego zainicjowaniu zostanie wygenerowana usługa do opłacenia i nie wcześniej niż po opłaceniu jej na e-mail przypisany do domeny przyjdzie wiadomość autoryzacyjna, w której należy potwierdzić transfer. Transfer domen globalnych trwa dłużej niż domen .pl i może zająć nawet do 10 dni.

Transfer domeny .eu zgodnie z zasadami EURID należy poprzedzić zapłatą rocznego abonamentu. Okres ważności domeny opłaconej u poprzedniego rejestratora jest przenoszony do nowego, a za dokonaną płatność dodawany jest następny rok ważności domeny.

Transfer przez panel użytkownika

Kiedy posiadasz już kod authinfo, w panelu klienta nowego rejestratora w odpowiednim miejscu podajesz nazwę domeny i kod authinfo otrzymany od poprzedniego rejestratora i klikasz „dokonaj transferu” inicjując w ten sposób transfer domeny.

Transfer z wykorzystaniem e-mail

Posiadając kod autoryzujący authinfo do domeny należy dostarczyć do NASK wniosek podpisany przez osoby umocowane, który można pobrać ze strony www.dns.pl. Przed wypełnienie i podpisaniem wniosku należy sprawdzić w bazie WHOIS daty rozpoczęcia okresu rozliczeniowego dla domeny. Dodatkowo, jeżeli ulegają zmianie dane abonenta, wówczas wraz z wnioskiem o transfer należy przesłać wniosek o zmianę danych.

Wypełniony i podpisany wniosek wraz z dokumentami rejestrowymi firmy należy przesłać do NASK na adres transfer@dns.pl. Na etapie analizowania wniosku, NASK kontaktuje się z abonentem, wyłącznie korzystając z adresu e-mail podanego we wniosku.

Najwolniejsza opcja – transfer z wykorzystaniem faksu

Niektórzy z rejestratorów wymagają wysyłania faksu w sprawie transferu domeny,  pomimo  iż NASK w swoim regulaminie obowiązującym rejestratora, jasno określa, że wszelkie czynności związane z transferem domeny można wykonać za pośrednictwem e-mail zarejestrowanego w systemie. Transfer domeny z NASK odbywa się wówczas na podstawie wniosku transferowego, który się wypełnia, drukuje i w terminie 14 dni, wraz z odpowiednimi dokumentami, przesyła bezpośrednio do NASK na fax.

Jak widać powyżej transfer domeny może być zarówno czynnością prostą, jak i wymagającą czasu i zaangażowania. Dlatego też przed zakupem domeny u rejestratora warto sprawdzić jakie formalności wiążą się z jej transferem w jego przypadku. Zawsze wybieraj rejestratorów, którzy udostępniają możliwość dokonania transferu za pomocą panelu użytkownika-  dzięki czemu zaoszczędzisz wiele czasu.

Ograniczenia w transferze domen

Zamierzając przetransferować domenę, należy pamiętać o ważnych ograniczeniach w tym procesie, które uniemożliwią nam dokonanie tego.

Domen .pl nie można przetransferować w wypadku kiedy:

  • od zarejestrowania domeny upłynęło mniej niż 14 dni
  • od odnowienia domeny upłynęło mniej niż 14 dni

Domeny globalne także mają ograniczenia w przypadku transferu, takie jak:

  • transfer domeny może nastąpić najszybciej 60 dni po jej zarejestrowaniu
  • transfer domeny może nastąpić najwcześniej 45 dni po jej odnowieniu

Podsumowanie

Transfer domeny za sprawą ilości czynności jakie należy wykonać mógł Ci się wydawać się skomplikowaną operacją. Mamy jednak nadzieję, że dzięki informacjom które przekazaliśmy w tym artykule, wiesz już co to jest transfer domeny od innego rejestratora i nie wykonanie tego procesu nie będzie stanowiło dla Ciebie większego problemu.

Komentarze są wyłączone.